Meditatie

Wat is meditatie en wat is meditatie niet? Tijd voor een oveweging.
Meditatie kun je beschouwen als het terugkeren in je Zelf. Een moment kiezen om het korte termijn geheugen leeg te maken. Aandacht besteden aan de onrust die zich uit de omgeving in je lichaam heeft opgeslagen. De spanning laten afvloeien en terugkeren naar de kern van je bewustzijn. Het stiltepunt in jezelf aansprekend.

Meditatie is een noemer, er zijn vele invalshoeken die uiteindelijk eenzelfde doel beogen. Contact maken met je inspirator, jouw Zelf.

Door met regelmaat dit stiltepunt op te zoeken, een zogenaamde pas op de plaats te maken, groei je naar een steeds diepere innerlijke rust. Hierdoor ben je minder snel geprikkeld, kun je gemakkelijker afstand houden van stressvolle situaties en is er letterlijk ruimte om hierin heldere oplossingen te kiezen. Regelmatig mediteren houdt het concentratievermogen op peil waardoor je beter in staat bent overzicht te houden.

Meditatie is niet moeilijk, new age of vaag. Het is een gereedschap die we onszelf kunnen geven zodat we adequater reageren op de omstandigheden die het leven ons aanbiedt. Meditatie is niet stilzitten in een moeilijke houding, juist niet. Eerder een open ruimte waarin gericht mogelijkheden worden aangeboden om ontspanning te ervaren.

meditatie op de werkplek voor bedrijven

concentratie, intuïtie,scherpzinnigheid, evenwicht in jezelf, overzicht, zelfsturing, inspiratie, pro-actief

Meditatie op de werkplek is een zinvolle toevoeging aan de mogelijkheden van een bedrijf of samenwerkingsverband om een gezonde omgang met elkaar te behouden of te initiëren. Door een gedeelde noemer van stilte in te zetten op de werkvloer ontstaat er meer verdraagzaamheid en mededogen voor elkander. Gevolg hiervan is minder ziekteverzuim door stress en burn-out. Men haalt meer levensvreugde uit het werk en vindt inspiratie om initiatieven te ontplooien.

Verantwoordelijk omgaan met elkaar begint met verantwoordelijkheid nemen voor je eigen denken, doen en laten. Door bewust te worden van je 'houding' ten aanzien van jezelf ga je beter begrijpen waarom een ander zijn 'houding' prettig voelt of juist niet. Zo leer je op een ontspannen manier te reageren, een grens te bepalen en aan te geven wanneer je de ander zijn visie niet volgen kan, zonder de ander te kwetsen.

Meditatie op de werkplek wordt gepresenteerd in een vrije vorm, voor iedereen toegankelijk ongeacht religie of traditie. Respect voor de overtuigingen en leefwijzen van anderen staat in mijn benadering voorop. Er wordt bewust niet gewerkt met psychologisering van de ervaringen die men heeft. Als er behoefte aan blijkt te zijn, scheppen we daarvoor mogelijkheden in een secundair traject.
Uitgangspunt is bewustworden van het moment NU. Wat neem ik daarin waar? Hoe laat ik het los? En ga ik met een gevulde batterij verder met mijn werkzaamheden.

Informeer naar de mogelijkheden toegesneden op jouw werkplek en vraag naar een vrijblijvende offerte middels het contactformulier.

straight into the light

Meditatie ingeleid door joeri bonsel in de Barth Kapel, te Den Haag.
De prachtige ruimte en akoustiek van de Barth kapel nodigen direct uit tot zang, stilte en verbinding.
De meditaties zijn erop gericht ons bewustzijn in overeenstemming met de kosmische symfonie te brengen. Een golf van inspiratie omhult de aanwezigen in de groep. De groep wordt een eenheid in liefdevolle verbinding met het centrum van het scheppend bewustzijn, de centrale zon. We verliezen onze individualiteit niet maar creëren vanuit eenheid een vrede die voorbij het denken gaat. Oud weten of nieuwe inzichten komen aan de oppervlakte. Tijdens de meditaties maken we gebruik van Tibetaanse klankschalen en de stem. Voel je vrij om hieraan deel te nemen of gewoon te luisteren en in stilte te genieten.

Heb je de workshop 'Reizen op Licht en Geluid' gedaan? Dan is dit de perfecte follow up om de ingezette energie steeds meer in je lichtlichaam te integreren.

Waar: Barth Kapel "Onder de Bogen" Brouwersgracht 2k, Den Haag.
Wanneer: op aanvraag
Kosten: €15, 00 per keer bij een minmaal 10 deelnemers
Meenemen: zitkussen/matje, warme sokken, omslagdoek/fleece
Informatie en aanmelden, tel: 0575 797 770

klankheling concerten particulier

Vreugde, thuiskomen in liefde en licht. Muziek raakt je aan. We leven in een tijd waarin er vele mogelijkheden voor het oprapen liggen om door middel van spiritualiteit onszelf vrijer te voelen. Hoe meer we in contact komen ons totale bewustzijn hoe bevorderlijker dat is voor de gezondheid en het welbevinden.
Klankheling is een eenvoudige en directe aanraking van dit bewustzijn. Tibetaanse Klankschalen hebben een rijk klankspectrum die ons energieniveau opbeurt en de stress van alledag doet verdwijnen in een harmonie van kosmische tonen. Ze werken diep ontspannend op het hele lichaam en spreken ons totale gevoelswezen aan. Deze sessies zijn bedoeld als kennismaking met geluid en haar helende kwaliteiten. Naar gelang de behoefte van een groep kan er gekozen worden voor maatwerk en een traject worden bepaald.

Waar: plaatsen van samenkomst, meditatiegroep bij u thuis, buurtcentra, etc.
Maximum aantal deelnemers is 8, grotere groepen in overleg.
Wanneer: op aanvraag,
Duur: 1,5 uur
Kosten: € 120, 00 per keer. (excl. reiskosten)
Informeer naar de mogelijkheden, tel: 0575 797 770